BioTransformers

Terugbelverzoek

Overheid en Woningbouw

Werken aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie voor iedereen.

De overheid werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2030 moet bijna 30% van die energie duurzaam zijn. In 2050 moet onze energievoorziening bijna 100% duurzaam zijn.

Een overgang naar een duurzame energievoorziening, gebouwbeheer en duurzaam wonen is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen energiekosten en afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een grote rol. Circ werkt mee aan deze energietransitie en doet dat op een zo circulair mogelijke manier.

Nieuwe duurzame agenda

Werken aan het tegengaan van voedselverspilling, het scheiden van afval en het inzetten van reststromen als grondstof om zelf duurzame energie op te wekken. En dat allemaal op eigen locatie, met minder transportbewegingen. Het is allemaal van belang voor het creëren van een duurzame overheid en een duurzame leefomgeving.

Duurzaam beheer

Duurzamere bedrijfsvoering, CO2-reductie en besparingen op afval- en energiekosten, het zijn onderwerpen die standaard op de agenda moeten staan van de beheerders van ons overheidsvastgoed en woningcoöperaties.

Een energie-oplossing met bonussen

Naast zon- en windenergie is de Circ BioTransformer ook een mooie duurzame energiebron. Deze installatie is een unieke compacte biovergister die groente-, fruit- en etensresten uit de buurt of vanuit het personeelsrestaurant omzet in duurzaam BioGas en BioWater. Uit 1 kilo GFE haal je al zo'n 0,4 m3 BioGas. En dat is veel! Het BioGas, de groene variant van aardgas, is direct te gebruiken voor centrale verwarming, warm tapwater of kookinstallaties. 

Het BioGas kan tevens worden omgezet in elektriciteit of gebruikt worden als hybride oplossing om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. De BioTransformer is dus ook in te zetten bij gasloze gebouwen.

Duurzaam gebouwbeheer

Hoe groter onze collectieve positieve impact, hoe duurzamer onze omgeving en hoe meer we collectief CO₂ besparen.

Circ - Samen met jou definiëren we energie opnieuw

Voordelen

  • Voedselresten worden omgezet in BioGas
  • BioGas wordt gebruikt voor verwarmen of koken
  • Er is een directe oplossing voor verwerking van GFE

Resultaat

  • CO₂-vermindering door energietransformatie
  • Kostenreductie in afvoer van GFE
  • Grote besparing op energiekosten

We bellen jou en beantwoorden alle vragen die je hebt.

Wij versnellen je CO₂ reductie en verduurzamen de bebouwde omgeving. Zo werken we samen aan duurzame energie die voor iedereen betaalbaar is.

Ik wil meer weten...